Właściwości wody demineralizowanej i jej zastosowanie w laboratorium

Charakterystyka wody demineralizowanej

Choć woda demineralizowana jest powszechnie używana w laboratoriach, jej cechy i właściwości są znane tylko dla niewielu osób. Woda ta poddawana jest szczególnemu procesowi, podczas którego usuwane są z niej różnego rodzaju związki mineralne, takie jak wapń, magnez, potas, sód, chlorki, siarczany oraz metale ciężkie niczym ołów czy miedź.

W przeciwieństwie do wody destylowanej, demineralizacja nie usuwa gazów rozpuszczonych ani organicznych związków węgla. Z tego powodu woda demineralizowana nie osiąga tak wysokiego stopnia czystości, jak woda destylowana. Niemniej jednak, jest ona wolna od minerałów, które mogą wpływać na wyniki badań laboratoryjnych, co sprawia, że jest cennym narzędziem w takich miejscach.

Zastosowanie wody demineralizowanej w laboratorium

Woda demineralizowana służy do różnych zastosowań w laboratoriach. Dzięki swoim właściwościom jest idealna do użycia w urządzeniach laboratoryjnych, ponieważ nie zawiera minerałów, które mogłyby negatywnie wpływać na ich działanie lub skracać ich żywotność. Innym powszechnym zastosowaniem demineralizowanej wody jest rozcieńczanie substancji chemicznych czy roztworów. Zapewnia to kontrolę nad zmiennymi i dokładność w doświadczeniach naukowych.

Stosowanie wody demineralizowanej jest również powszechne w mikrobiologii. Dostosowuje ona pH pożywek dla bakterii oraz zawiera minimum substancji, które mogłyby zakłócić wzrost lub aktywność mikroorganizmów. W sposób analogiczny woda ta jest używana w hodowli komórek.

Kupno wody demineralizowanej – na co zwrócić uwagę?

Wybierając wodę demineralizowaną do swojego laboratorium, zwróć uwagę na jej jakość. Różne metody demineralizacji mogą usuwać różne ilości minerałów, dlatego starannie przeanalizuj wyniki testów przeprowadzanych przez producenta. Ze względu na jej zastosowania, woda powinna być przechowywana w szczelnych kontenerach, aby unikać skażenia.

Woda demineralizowana jest niezbędna w laboratoryjnych warunkach, dlatego wielu producentów sprzedaje ją w dużych ilościach. Pamiętaj jednak, że nie wszystka woda demineralizowana jest stworzona na takim samym poziomie jakości. Zawsze wybieraj produkt od renomowanego dostawcy, który dostarcza optymalną wodę dla Twojego laboratorium.